www.มหาเสน่ห์.com    พระงั่งหมาเสน่ห์และเครื่องรางของขลัง   ( หนุ่มเครื่องรางมหาเสน่ห์ )  สนใจ โทร .. 084 - 7227191

                                                                         

 สนใจสั่งซื้อพระงั่งเขมร  โทรมาคุยกันครับที่เบอร์โทร  084 - 7227191
                         " หนุ่ม เครื่องรางมหาเสน่ห์ "
 
 
 
 
                           พระงั่งเขมรเป็นเครื่่องรางด้านมหาเสน่ห์ของเขมร พุทธคุณคือช่วยให้ผู้ที่พกพาติดตัวไปที่ไหนมีแต่
         คนรักใคร่แเละ เป็นเสน่ห์  เมตตา แก่ผู้พบเห็นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราเป็นคนที่เลื่อมใสและศรัทธาใน              องค์พระงั่งที่เราบูชาด้วยหรือไม่  มันขึ้นอยู่กับผู้ที่บูชาด้วยนะครับ  ผมเชื่อได้ว่าหากเราเชื่อมั่นและศรัทธา
       ในพระงั่งแล้ว ไม่ว่าจะขอโชคลาภ การงานหรือค้าขายก็ดี จะสมหวังในสิ่งที่เราขอ กับพระงั่ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่
       กับผลบุญและกรรมที่เรามีอยู่ด้วยนะครับ   ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

 

                                                                                       ขอบคุณครับ

                                                                                                                               หนุ่ม เครื่องรางมหาเสน่ห์                                                                                                                                                                                                                                                          ID Line : 0847227191
                                                                                                                                                                                               Line@                                                                                      ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยกบางนา ออมทรัพย์ 
                                                                        เลขที่บัฐชี 056 - 2 - 420543 ชื่อนายดิเรก  กุลจิระมานิต 
                                                                                 ..................................................................                                                                                                                                                                                     

                                      

                                                                  

                          No, 1     ' งั่งตาแดง เนื้อทองแดง "                                        No,  2   ' งั่งเศียรโล้น เนื้อทองดอกบวบ "                       No, 3 " งั่งเศียรโล้น และ เศียรแหลม เนื้อทองดอกบวบ "     No,  4 พระชัยอยุธยา จารยันต์เขมรทั้งองค์ เนื้อสัมริด                               

 

 

                

       No, 5 พระชัยอยุธยา จารยันต์เขมร เนื้อสัมริด                             No,  6  งั่งเขมรทรงเครื่องเนื้อสัมริด                                                     No, 7 งั่งเขมร ตะปูสังควานร  เนื้อสัมริด                                    No,8  งั่งเขมร ตะปูสังควานร  เนื้อสัมริด                            


งัNo,              

                                                                            

                    No,  9    งั่งเขมร ตะปูสังควานร  เนื้อสัมริด                                                              No, 10   งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน                                              No, 12 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อไม่้                No, 13 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อทองเหลือง

 

   

                                                                         

      No, 14 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อไม้ตะเคียน            No,15 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน 7 ป่าช้า     No,  16 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อไม้ตะเคียน       No, 17 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน       No,18 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน         No,19 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อสัมริด 

 

   

   

                             

      No, 20 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อไม้ตะเคียน     No, 21 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน                                                   No, 22 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน                                 No,23   งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อไม้ตะเคียน    No, 24 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อไม้ตะเคียน  

 

                     

     No, 25   งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน             No, 26 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน         No, 27  งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน          No, 28 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน                       No,29 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อไม้ตะเคียน      No,30 แม่เป๋อ เนื้อทองสัมริดหล่อโบราณ

 

 

  

 

                 

        No,31 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน               No,32 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน              No,33   งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน               No,34   งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อดิน                 No,35  แม่เป๋อ เสพกามเนื้อดิน                 No,36 พ่องั่ง ถ่างขาเนื้อดิน       

              

        No,37 แม่เป๋อขนาดบูชา เนื้อดิน                                                                                       No,38  พระชัยอยุธยา จารยันต์เขมร เนื้อสัมริด                                                                   No,39 พ่องั่งเกศเอียง เนื้อตะปูสังควานร เนื้อสัมริดไม่จารยันต์

 

  

    

                          

                             No,40    พ่องั่งเกศเอียง เนื้อตะปูสังควานร เนื้อสัมริดไม่จารยันต์                                                                                               No,41     พ่องั่งเกศเอียง เนื้อตะปูสังควานร เนื้อสัมริดไม่จารยันต์                   

                                                      

                               No,42   งั่งเขมรทรงเครื่อง เนื้อทองสัมริด                                                                          No,43 งั่งเขมร เกศเอียง และ งั่งเศียรโล้น เนื้อทองดอกบวบ              No,44 งั่งเขมรโบราณ ขนาดบูชา                            No,45

 

 

 

                                       

                                                            No,46   งั่งเขมรทรงเครื่อง            ( ขายแล้ว )                                                                                                                             No,47 งั่งเขมร ขนาดบูชา เนื้อไม้ตะเคียน       ่( ขายแล้ว )  

             

         No,48  งั่งเขมรปางอุ้มนาง             (ขายแล้ว)                                                        No,49  พ่องั่ง เเม่เป๋อ เนื้อสัมริด                                                                                                 No,50   พ่องั่ง เเม่เป๋อ เนื้อสัมริด         

                                          

       No,51   งั่งเขมร พิมพ์ถ่างขา เนื้อสัมริด         ( ขายแล้ว )                       No,52 งั่งเขมร พิมพ์ฐานฟันปลา เนื้อสัมริด                                      No,53 งั่งเขมร 2 หน้า เนื้อสัมริด                                          No,54 งั่งเกศคด พิ่มพ์ฟันปลา เนื้อทองแดง 

                          

                                                                                            No,55 งั่งเขมร ตาแดง เนื้อทองแดงเถื่อน                                                                                                                     No,56  พ่องั่ง แม่เป๋อ เนื้อทองแดงเถื่อน                                                      

                                                         

                                 No,57 งั่งลาว เนื้อทองแดงเถื่อน                                                                                            No,58   งั่งลาว เนื้อทองแดงเถื่อน                                                            No,59    งั่งลาว เนื้อทองแดงเถื่อน             

                                                                  

                             No,60  งั่งเขมร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อทองแดงเถื่อน                                                 No,61 งั่งเขมร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อทองแดงเถื่อน                                                         No,62 งั่งเขมร พิมพ์หัวครุฑ เนื้อทองดอกบวบ  

    เหรียญ  108  ท่า  มหาเสน่ห์ มหาหลง เนื้อชนวนอาถรรพ์พระครูอินแปลงตปสีโล จ.มหาสารคาม 

 

                                                                                                                     

                                                           No,63 .เหรียญ 108 ท่า                                                                                                                                                                                                                

 

 

       เทพภมรจำแลง ครูบากฤษณะ                                            

                                     

                                                                      No,64   ภมรจำแลง ครูบากฤษณะ                                                                                                                                     No,65  ภมรจำแลง ครูบากฤษณะ                                                                                    

 

      

                                                                   

                                                                         No,66    ภมรจำแลง ครูบากฤษณะ                                                                                                                    No,67   ภมรจำแลง ครูบากฤษณะ                                                                          


              

                                                                  

                                                 No, 68 งั่งเขมรโบราณ เนื้อสัมริด                                                         No,69     งั่งเขมรโบราณ เนื้อสัมริด                                                                       No,70  งั่งเขมรโบราณ เนื้อสัมริด      

                                              ิิิิ                     

                                    No,71 งั่งเขมร ทรงเครื่อง   เนื้อสัมริด                                                    No,72 งั่งเขมร ทรงเครื่อง   เนื้อสัมริด  จารยันต์เขมรทั้งองค์                                      No,73   งั่งเขมร ทรงเครื่อง   เนื้อสัมริดจารยันต์เขมรทั้งองค์                 

                                                 

                          No,74   งั่งเขมร เกศเอียง เนื้อตะปู สังควานร                                                                                No,75 งั่งเขมร เกศอียง เนื้อสัมริด   ( ขายแล้ว )                                                              No,76   งั่งเขมร เกศอียง เนื้อสัมริด                                                                         

                                                                     

                     No,77 งั่งเขมร เกศเอียง เนื้อตะปูสังควานร                                                     No,78    งังหลังค่อม เนื้อทองดอกบวบ   ( ขายแล้ว )                                                              No,79 งั่งเขมร ทรงเครื่องตาแดง เนื้อทองดอกบวบ  ( ขายแล้ว )

 

 

                        

               

                                            No,80  งั่งเขมร ตาโปน พิมพ์ตุ๊กตา  เนื้อสัมริด        ( ขายแล้ว )                                                                                              No,81 พระชัยอยุธยา จารยันต์เขมรทั้งองค์ เนื้อสัมริด                      ( ขายแล้ว )


  

                                                                         

                                                                                                                                             No,82  ขุนแผน ไม่ทราบที่มา ราคาองค์ละ 500 บาท  ( รับประกันแท้ทุกองค์ )


                                

                                                                                                                

                                                                                                                                                                      No, 83  งั่งเขมร เก่า เนื้อสัมริด   

 

Visitors: 6,952