ตำนานพระงั่ง

  

  

 

                                                                                                                    

               

              พระงั่ง เป็นเครื่องรางของขลังของเขมร พุทธคุณดีทางด้าน มหาเสน่ห์ เมตตา โชคลาภ และคุ้มครองป้องกัน การบูชาพระงั่ง ให้ได้ผลเราต้องหมั่นเซ่นไหว้บูชาพระงั่งให้สม่ำเสมอ และขอให้พระงั่งช่วยเหลือในสิ่งที่เราขอกับพระงั่งที่เราบูชาอยู่ ถึงจะสัมฤทธิ์ผล   ผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาทุกคนมีเสน่ห์ในตัวทุกคน พระงั่งจะเสริมเสน่ห์ให้เราดูดีและ  เป็นที่เมตตา มหาเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและทุกคนที่พบเห็นผมจึง อยากแนะนำ ผู้ที่จะหาซื้อพระงั่งมาบูชา  ควรศึกษาวิธีใช้บูชาพระงั่ง ให้ดีก่อน

ที่จะนำมาบูชา นะครับ                                                                                                                                      

       

                                                                                                                 ด้วยความจริงใจครับ

                                                                                                                   หนุ่ม ลาดพร้าว       

                                                                                                                โทร 084-7227191

                 ปล. ใน กทม. นัดพบดูพระงั่งได้ครับ                

                ต่างจังหวัดนัดพบผมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  ( EMS )     

 

                ปล. กำลังนำรูปพระใหม่มาลงให้ชมในเร็ว ๆ นี้ครับ                              

            

                                        


      

               

 

                     

                        1.งั่งเขมรโบราณพิมพ์เกศตรง เนื้อสัมฤทธิ์  จารย์ยันต์                               2. งั่งเขมรโบราณพิมพ์เกศยาว เนื้อสัมฤทธิ์ จารย์ยันต์    

        

 

           

                                 3. งั่งเขมรโบราณพิมพ์ทรงเครื่อง เนืื้อสัมฤทธิ์                                             4.งั่งเขมรโบราณพิมพ์เกศเอียงเนื่้อสัมฤทธิ์

 

 

 

       

                                         5. งั้งเขมรโบราณ  1                                                                                        6. งั่งเขมรโบราณ 2

 

                                         

                                                         

                                                                                                 7. งั่งเขมรโบราณ 3

 

           

                                  

                                                                                    8. งั่งเขมรบายน เนื้อสัมฤทธิ์ จารย์ยันต์เขมร หน้า หลัง

 

    

                             

                                          

                                                                                 9. งั่งเขมรตาตัด นั่งฐานฟันปลา เนื้อทองเหลืองเก่า

 

  

 

                                 

                                            

                                                                                10. งั่งเขมรโบราณ เนื่้อทองเหลือง

 

 

                   

                                                                                   11. งั่งเขมรตาแดง เนื้อสัมฤทธิ์ 

 

 

       

                          

                         12. งั่งเขมร ตาโปน พิมพ์เกศคดนั่งฐานฟันปล่า                                    13. งั่งเขมรโบราณ นั่งฐานฟันปลา เนื้อทองดอกบวบ

2

 

 

                                             

                          14. งั่งเขมร พิมพ์ 2 หน้า เนื้อทองแดง                                  15. งั่งเขมรโบราณ นั่งฐานฟันปลา เนื้อทองแดง

 

 

 

 

         

                                       16.   งั่งเขมร โบราณ นั่งฐานฟันปลา                                                      17. งั่งตาแดง เนื้อทองแดงเถื่อน

 

 

                 

                                                  18. แม่เป๋อ เนื้อสัมริด 1                                                                      19. เเม่เป๋อ เนื้อสัมริด 2

 

 

                  

                                                 20. พ่องั่ง แม่เป๋อ เนื้อสัมริด 3                                                             21. งั่ง เขมร นั่งชันเข่า

 

 

          

          22. งั่งเขมรตาโปน นั่งฐานฟันปลา                                                             23. พ่องั่ง แม่เป๋อ เนื้อสัมริด 1

 

 

 

     

                                       24. พ่องั่ง แม่เป๋อ เนื้อสัมริด                                                             25. พ่องั่ง แม่เป๋อ เนื่้อสัมริด 2

 

7

 

               

                                26. งั่งเขมรโบราณ ขนาดบุชา 9 นิ้ว                                                                 27. งั่งเขมรโบราณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว

 

                     

                         

                                                                                          28. ล็ํอกเก็ต  ท้าวเทพทันใจ ขนาดห้อยคอ