ตำนานพระงั่ง

8

  

 

                                                                                                                    

             

                                                                                                                                                                        

       

         พระงั่ง...เป็นวัตถุมงคล เครื่องรางของ เขมร พุทธคุณดีทางด้านมหาเสน่ห์ เมตตา โชคลาภ เงินทอง ค้าขาย และคุ้มครอง ป้องกันภัยให้กับผู้ที่บูชา

                     พระงั่ง การบูชาพระงั่งจะเห็นผล ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับการเซ่นไหว้พระงั่งและทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพระงั่งที่เราบูช้าติดตัวอยยู่

                     ซึงขี้นอยู่ที่ เราใช้  แล้วเกิดพุทธคุณมากหรือน้อยแค่ไหน    ซึ่งขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราได้สร้างสมมา แต่ปางก่อน การขอให้พระงั่งช่วยเหลือในด้าน

                     ไหนก็ตาม  เมื่อสำเร็จ  ตามที่เราบนขอกับพระงั่ง เราก็ต้องทำการแก้บนตามที่เราได้บนขอไว้  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่ทำมาด้วยนะครับ

                     ไม่ใช่ขอกับพระงั่งแล้วไม่สมหวัง  ก็หาว่าพระงั่งไม่ช่วยเหลือ หรือ ไม่ขลัง มันไม่ใช่นะครับ 

                      ทุกคนเกิดมามีเสน่ห์ในตัวทุกคน พระงั่งแค่เสริมให้เราดูดี มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามให้มีใจให้เราแค่นั้นเองครับ ไม่ใช่ใช้พระงั่งแล้วจะได้รับ

                      ความสมหวังกันทุกคนไปหรอกนะครับ ผมจึงขอตอบตามความเป็นจริงแก่คนที่จะหาซื้อพระงั่้งมาบูชานะครับ

                                                                                                                                        ด้วยความจริงใจครับ

                                                                                                                                          หนุ่ม ลาดพร้าว

                                                                                                                                     โทร ..  084-7227191

            ปล.  ในเขต กทม. โทรมานัดดูพระงั่งได้ครับ

                   ส่วนต่างจังหวัด ผมจะทำการจัดส่งพระให้ทางไปรษณีย์ด่วน พิเศษให้ครับ .............................!


  

                     

  งั่งเขมรพิมพ์ถ่างขาตัวผู้        งั่งเขมรพิมพ์ถ่างขาตัวเมีย        งั่งเขมรพิมพ์เล็กคู่             งั่งเขมร เนื้อทองดอกบวบ                  พระงั่งพิมพ์ใหญ่ - 2                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                           

 


                                                                                                                                                                                                 

                     

        พระงั่งทรงเครื่อง           งั่งหลังค่อม                  งั่งเขมรโบราณ                    งั่งเศียรโล้นเนื้อทองดอกบวบ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


 

                                                      

        งั่งตาแดงอุดกริ่ง 1            งั่งตาแดงอุดกริ่ง 2                                งั่งเขมรพิมพ์เล็กคู่  2                          งั่งเขมรชันเข่า 2                                                                                                                                                                                                                             


                   

                   งั่งเขมรพิมพ์ถ่างขา ตัวผู้ และ ตัวเมีย 3                                                 งั่งทรงเครื่อง 01                                        งั่งทรงเครื่อง 02      

                             ราคา 4,999 บาท                               

                                                  


                        

    งั่งเขมรตาโปน New 1            อีเป๋อเขมรเนื้อทองแดง New 2    งั่งเขมรทรงเครื่องเกศเอียง New 1    งั่งตาแดงฐานฟันปลาพิมพ์โบราณ 1

 


 

                        

         งั่งเขมรตาต้ดทองแดง New 1                   งั่งเขมรนั่งจับองคชาติ New 1                                                 งั่งชันเข่านั่งฐานสูง                    

                 เนื้อทองแดงครับ                      เนื้อทองแดงครับ

                                                        


                     

                          งั่งตาตัดนั่งฐานสูง                                                                                         งั่งตาตัดนั่งฐานสูง2

 

 

 

      

   งั่งเขมรเกศบิด เนื้อสัมริด          งั่งเขมรทรงเครื่อง จารย์ยันต์เขมร                                               งั่งเขมรโบราณ เนื้อสัมริด        

          

 

         

                        งั่งเขมรโบราณพิมพ์เศียรโล้น                                                                           งั่งเขมรเกศบิด เนื้อทองดอกบวบ  ( ราคา 30,000 บาท )


 

            

 งั่งเขมรโบราณทรงเครื่อง                            งั่งเขมรพิมพ์คู่ เนื้อสัมริด                                                 งั่งทรงเครื่องเนื้อสัมริด


 

                 

                                  งั่งเขมรโบราณ เนื้อสัมริด                                                                                        พระงั่งเขมรบายน

 

                      

   งั่งเขมร เกศบิด ตาพลอย เนื้อสัมริด                                     งั้งเขมรโบราณ                                                             งั่งเขมรโบราณ


 

         

                               งั่งตาแดง เกศบิดตรง                                                                                         งั่งตาแดง เกศบิดตรง เนื้อทองแดงเถื่อน


          

                                 

                  งั่งเขมรตาแดง เนื้่อทองแดง                                                                งั่งเขมรตาฝังพลอยเกศตรง จารย์ยันต์

 

 

             

              งั่งเขมร ตาแดง เกศบิด เนื้อทองแดงเถื่อน                                                                    งั่งเขมร ตาแดง เกศบิด เนื้อทองแดงเถื่อน

 

            

                             งั่งเขมรตาแดง เกศบิด เนื้อทองแดง                                                                    งั่งเขมรตาแดง เกศบิด

 

 หน้าต

 

           

              งั่งเขมรตาแดง เกศบิดเอียง เนื้อทองแดงเถื่อน                                            งั่งเขมร เศียรโล้น พิมพ์จับองคชาติ           เทวรูปงั่ง ขนาดบูชาหน้าตัก 9 นิ้ว


 

         

                งั่งเศียรโล้น ตาพลอยแดง เนื้อทองดอกบวบ                                                         งั่งเขมรเกศบิด ตาพลอยเนื้อทองดอกบวบ 

 

ตรง

 

            

                       งั่งเขมร ตาโปน เนื้อทองแดงเถื่อน                                                                 งั่งเขมรเกศบิดตรง  ตาพลอย เนื้อทองแดง

 

     

                      

                   งั่งเขมรพิมพ์ 2 หน้าเนื้อทองแดง                                                              งั่งเขมรตาพลอย  เกศบิด เนื้อทองแดง

 

             

                        

                                                                                            งั่งเขมรตาแดง เกศบิด เนื้อสัมริด 

                                                                                

 

 

 

      

               งั่งเขมรตาโปนนั่งฐานฟันปลาเนื้อทองแดงเถื่อน                                            งั่งเขมรตาแดงเกศบิดตรง เนื้อสัมริด


 งั   

 

         

               งั่งเขมรโปน พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อทองแดงเถื่อน                                                         งั่งเขมรตาแดง พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อทองแดงเถื่อน  

     

     

                          

                        งั่งเขมรเศียรโล้น ตาพลอย เนื้่อทองดอกบวบ                                               งั่งเขมรเกศบิด ตาพลอยแดง เนื้่อทองดอกบวบ

 


       

                 

                      1. ช้างเสพนาง ม้าเสพนาง ครูบาวัง                                                                      2. งั่งตาตัดนั่งฐานสูง   

 

3

             

                              

                                      3. งั่งเขมรตาโปน                                                                               4.งั่งเขมรชันเข่า    


 

 

             

                                       5. งั่งเขมรตาโปนเนื้่อทองแดง                                                    6. งั่งเขมรตาโปนเนื้อทองแดง     

 

 

             

                              7. งั่งเขมรเนื้่อว่านขนาดบูชา                                                                8. งั่งเขมรเนื้อว่านขนาดบูชา     

 

         

                          

                                                  9. งั่งเขมรพิมพ์ยืนถ่างขา                                                                10. งั่งเขมรพิมพ์ยืนถ่างขา

                                                       เนื้อทองแดงเถื่อน                                                                   เนื้อทองแดงเถื่อน      

 

 


         

                          

            11.งั่งเขมร แม่เป๋อขนาดบูชาเนื้อทองแดง                               12.งั่งเขมรตาโปนพิมพ์ถ่างขาเนื้อทองแดง + แม่เป๋อเนื้อทองแดง                                        

 

   

                 งั่งเขมร แม่เป๋อ ขนาดบูชาเนื้อทองแดง จารย์ยันต์                           งั่งเขมร แม่เป๋อ ขนาดบูชาเนื้อทองแดง  จารย์ยันต์         - ขายแล้ว


                          

  

         

                            

             13. งั่งเขมรตาโปนพิมพ์ถ่างขาเนื้อทองแดง + แม่เป๋อเนื้อทองแดง         14.   งั่งเขมรตาโปนพิมพ์ถ่างขาเนื้อทองแดง + แม่เป๋อเนื้อทองแดง                                                                                                                             

164   

     

                           

                                                    15. งั่งเขมรตาแดงเนื้อทองแดงเกศบิด                                   16.   งั่งเขมรตาแดงเนื้อทองแดงเกศบิด                                      

                  

       

                           

                 17. งั่งเขมรตาแดงเนื้อทองแดงเกศบิด                                               18.  งั่งเขมรตาแดงเนื้อทองแดงเกศบิด              


                                                          

         

                         19.  งั่งเขมรตาแดงเนื้อทองแดงเกศบิด                               20   งั่งเขมรเกศตรงเนื้อทองดอกบวบ เนื้อทองแดง เนื้อสัมริด                             

 

  

                         21. งั่งเขมรพิมพ์ตาทองแองตัดนั่งฐานฟันปลา                                         22.งั่งเขมรเนื้อทองดอกบวบ เกศบิด + เศียรโล้น

 

เขมร

         

                                        

                            23. พ่องั่ง + แม่เป๋อพิมพ์ถ่างขาเนื้อสัมริด           ขายแล้ว                                     24.แม่เป๋อเขมรเนื้อไม้ตะเคียนเก่า

 

               

        

                                                                  25. ขุนงั่ง      งั่งขุนทองคำ        งั่งขุนเงิน       งั่งเนื้อสัมฤทธิ์        


     

                      

                        26.  พ่องั่ง แม่เป๋อขนาดบูชาเนื้อไม้รมดำ                                                  27. งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว


              

 

               

         28. งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว               29. งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริด                30.งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริด 


 

              

       31.  งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริด                        32.  งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริด                           33. งั่งเขมรเกศบิดกับเศียรโล้น  


 

      

                   34. งั่งเขมรปางสมสู่ขนาดบูชาเนื้อสัมริด                                            35. งั่งเขมรปางสมสู่ขนาดบูชาเนื้อทองดอกบวบ  


         

                                 

                                      36. งั่งเขมรตาโปนเนื้อทองแดง                                                    37. งั่งเขมรตาฝังพลอยเกศตรง + เศียรโล้น  

 

 

           

                       38. งั่งเขมรเศียรโล้นเนื้อทองดอกบวบ                                          39. งั่งเขมรเกศบิดตรงเนื้อทองดอกบวบ


       

                                    

            40. งั่งเขมรพิมพ์ 2 หน้า หลังแม่เป๋อ เนื้อทองดอกบวบ                             41. งั่งเขมรตาแดงเกศบิด                      

                       ( องค์สีดำขายแล้ว )


                                                       

 

                                  

                      งั่งเขมรเกศบิด ตาพลอยแดง เนื้่อทองดอกบวบ                                                                      งั่งเศียรโล้น เนื้อทองดอกบวบ

ง              

         

                 

                                                          42. งั่งเขมรเกศเอียง เนื้อทองดอกบวบจารย์ยันต์เขมรทั้งองค์     


 

               

                          43. งั่งพิมพ์เกศบิดนั่งฐานฟันปลา                                                  44. งั่งเขมรเกศเอียงเนื้อทองดอกบวบ         


   

    

                                                        

                     45. งั่งหลังค่อม                        46. เหรียญหล่องั่งพิมพ์ 2 หน้า เนื้อสัมริด                 47. งั่งเขมรพิมพ์องคชาติ 2 หน้า

                                                                                                                                                                              หลังแม่เป๋อ เนื้อสัมริด

 

      

                    

                      งั่งเขมรเกศตรงเนื้อทองดอกบวบ เนื้อทองแดง เนื้อสัมริด  จารย์ยันต์                                       งั่งทรงเครื่องเนื้อสัมริด

 

               

                             

                                     งั่งเขมรบายน เนืื้อทองดอกบวบ                                                              งั่งเขมร เศียรโล้น เนื้อทองดอดบวบ จารย์ยันต์ 


จาร

 

                          

                             งั่งเขมรตาโปน เนื้อทองแดง  จารย์ยันต์                                                    งั่งเขมรตาโปน เนื้อทองแดง จารย์ยันต์


 

     

                 งั่งเขมรตาโปน พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อทองแดงเถื้่อน จารย์ยันต์                        งั่งเขมร ตาแดง เกศบิด เนื้อทองแดงเถื่อน   จารย์ยันต์   

 


 

     

      งั่งเขมร ตาแดง เกศบิดตรง  เนื้อทองแดงเถื่อน   จารย์ยันต์                                 งั่งเขมรตาแดงเกศบิดตรง เนื้อสัมริด  จารย์ยันต์


                

    

                                   

                   งั่งเขมรตาแดง เกศบิดตรง   จารย์ยันต์                                                                               งั่งเขมร ตาตัดนั่งฐานสูง  จารย์ยันต์


               

   

     

                    

  ง                                    งั่งเขมรชันเข่า ตาตัด จารย์ยันต์                                                            งั่งเขมรชันเข่า ตาตัด จารย์ยันต์

     

 

                    

 งั่งเขมร ตาแดง เกศบิด เกศบิดตรง        งั่งเขมรตาแดงเนื้อสัมริด เกศบิด                  แม่เป๋อ พิมพ์ถ่างขา จารย์ยันต์           งั่งเขมร ตาตัด จารย์ยันต์

 เนื้อทองแดงเถื่อน   จารย์ยันต์  



 

                             

    แม่เป๋อ พิมพ์ถ่างขา                             งั่งเขมร ตาตัด                                      งั่งเขมรพิมพ์ 2 หน้า หลังแม่เป๋อ เนื้อทองดอกบวบ

        จารย์ยันต์                                           จารย์ยันต์                                                                         จารย์ยันต์

 

           

                                     

                          งั่งเขมร เศียรโล้น พิมพ์จับองคชาติ   จารย์ยันต์                                             งั่งเขมร ตาตัดนั่งฐานสูง  จารย์ยันต์

 

                          

                                  

                งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว จารย์ยันต์      งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว จารย์ยันต์     


     

                                                         

      งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว จารย์ยันต์                           งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว จารย์ยันต์


  

   

                      

                                     งั่งเขมรแบบบูชา เนื้อสัมริด                                                                      งั่งเขมรแบบบูชา เนื้อสัมริด

 

                                                           

                                                   

                               งั่งเขมร เเบบบูชา เนื้อสัมริด                                                                          งั่งเขมรแบบบูชา เนื้อสัมริด

 

 

                            

                                                                                      พระอุปคุตเขมร เนื้อทองแดงเถื่อน

 

   

          

             พระสมเด็จจิตรดาเนื้อแร่เหล็กไหลสีปีกแมงทับ    (โชว์ครับ)                            พระปิดตาปู่ผมยาว เนื้อโลหะวิเศษรมดำ            (โชว์ครับ )

 

  

                                     

                                 เหรียญพลังจักรวาล      (โชว์ครับ)                                                                 พระผงมหายันต์ สมเด็จโต          ( โชว์ครับ )

  (โชว์ครับ)     

 

   

                         

            หลวงปู่ทวด มหายันต์เทวดา พิมพ์ธุดงค์  ( โชว์ครับ )                                                                                                      ( โชว์ครับ )

                      หลังพระเจ้าอโศกมหาราช