ตำนานพระงั่ง

  

  

 

                                                                                                                    

               

              พระงั่ง เป็นเครื่องรางของขลังของเขมร พุทธคุณดีทางด้าน มหาเสน่ห์ เมตตา โชคลาภ และคุ้มครองป้องกัน การบูชาพระงั่ง ให้ได้ผลเราต้องหมั่นเซ่นไหว้บูชาพระงั่งให้สม่ำเสมอ และขอให้พระงั่งช่วยเหลือในสิ่งที่เราขอกับพระงั่งที่เราบูชาอยู่ ถึงจะสัมฤทธิ์ผล   ผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาทุกคนมีเสน่ห์ในตัวทุกคน พระงั่งจะเสริมเสน่ห์ให้เราดูดีและ  เป็นที่เมตตา มหาเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและทุกคนที่พบเห็นผมจึง อยากแนะนำ ผู้ที่จะหาซื้อพระงั่งมาบูชา  ควรศึกษาวิธีใช้บูชาพระงั่ง ให้ดีก่อน

ที่จะนำมาบูชา นะครับ                                                                                                                                      

       

                                                                                                                 ด้วยความจริงใจครับ

                                                                                                                   หนุ่ม ลาดพร้าว       

                                                                                                                โทร 084-7227191

                 ปล. ใน กทม. นัดพบดูพระงั่งได้ครับ                

                ต่างจังหวัดนัดพบผมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  ( EMS )                                 

            

                                        


      

               

 

 

      

   งั่งเขมรเกศบิด เนื้อสัมริด          งั่งเขมรทรงเครื่อง จารย์ยันต์เขมร                                               งั่งเขมรโบราณ เนื้อสัมริด        

          

 

         

                        งั่งเขมรโบราณพิมพ์เศียรโล้น                                                                           งั่งเขมรเกศบิด เนื้อทองดอกบวบ  ( ราคา 30,000 บาท )


 

            

 งั่งเขมรโบราณทรงเครื่อง                            งั่งเขมรพิมพ์คู่ เนื้อสัมริด                                                 งั่งทรงเครื่องเนื้อสัมริด


 

                 

                                  งั่งเขมรโบราณ เนื้อสัมริด                                                                                        พระงั่งเขมรบายน

 

                      

   งั่งเขมร เกศบิด ตาพลอย เนื้อสัมริด                                     งั้งเขมรโบราณ                                                             งั่งเขมรโบราณ


 

         

                               งั่งตาแดง เกศบิดตรง                                                                                         งั่งตาแดง เกศบิดตรง เนื้อทองแดงเถื่อน


          

                                 

                  งั่งเขมรตาแดง เนื้่อทองแดง                                                                งั่งเขมรตาฝังพลอยเกศตรง จารย์ยันต์

 

 

             

              งั่งเขมร ตาแดง เกศบิด เนื้อทองแดงเถื่อน                                                                    งั่งเขมร ตาแดง เกศบิด เนื้อทองแดงเถื่อน

 

            

                             งั่งเขมรตาแดง เกศบิด เนื้อทองแดง                                                                    งั่งเขมรตาแดง เกศบิด

 

 หน้าต

 

           

              งั่งเขมรตาแดง เกศบิดเอียง เนื้อทองแดงเถื่อน                                            งั่งเขมร เศียรโล้น พิมพ์จับองคชาติ           เทวรูปงั่ง ขนาดบูชาหน้าตัก 9 นิ้ว


 

         

                งั่งเศียรโล้น ตาพลอยแดง เนื้อทองดอกบวบ                                                         งั่งเขมรเกศบิด ตาพลอยเนื้อทองดอกบวบ 

 

ตรง

 

            

                       งั่งเขมร ตาโปน เนื้อทองแดงเถื่อน                                                                 งั่งเขมรเกศบิดตรง  ตาพลอย เนื้อทองแดง

 

     

                      

                   งั่งเขมรพิมพ์ 2 หน้าเนื้อทองแดง                                                              งั่งเขมรตาพลอย  เกศบิด เนื้อทองแดง

 

 

 

      

               งั่งเขมรตาโปนนั่งฐานฟันปลาเนื้อทองแดงเถื่อน                                            งั่งเขมรตาแดงเกศบิดตรง เนื้อสัมริด


 งั   

 

         

               งั่งเขมรโปน พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อทองแดงเถื่อน                                                         งั่งเขมรตาแดง พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อทองแดงเถื่อน  

     

     

                          

                        งั่งเขมรเศียรโล้น ตาพลอย เนื้่อทองดอกบวบ                                               งั่งเขมรเกศบิด ตาพลอยแดง เนื้่อทองดอกบวบ

 

       

                      

                                     1. งั่งตาตัดนั่งฐานสูง   

 

3

             

                              

                                      3. งั่งเขมรตาโปน                                                                               4.งั่งเขมรชันเข่า    


 

 

             

                                       5. งั่งเขมรตาโปนเนื้่อทองแดง                                                    6. งั่งเขมรตาโปนเนื้อทองแดง     

 

         

                          

                                                  9. งั่งเขมรพิมพ์ยืนถ่างขา                                                                10. งั่งเขมรพิมพ์ยืนถ่างขา

                                                       เนื้อทองแดงเถื่อน                                                                   เนื้อทองแดงเถื่อน      

 

 


         

                          

            11.งั่งเขมร แม่เป๋อขนาดบูชาเนื้อทองแดง                               12.งั่งเขมรตาโปนพิมพ์ถ่างขาเนื้อทองแดง + แม่เป๋อเนื้อทองแดง                                        

 

   

                 งั่งเขมร แม่เป๋อ ขนาดบูชาเนื้อทองแดง จารย์ยันต์                           งั่งเขมร แม่เป๋อ ขนาดบูชาเนื้อทองแดง  จารย์ยันต์         - ขายแล้ว


                          

  

         

                            

             13. งั่งเขมรตาโปนพิมพ์ถ่างขาเนื้อทองแดง + แม่เป๋อเนื้อทองแดง         14.   งั่งเขมรตาโปนพิมพ์ถ่างขาเนื้อทองแดง + แม่เป๋อเนื้อทองแดง                                                                                                                             

164   

     

                           

                                                    15. งั่งเขมรตาแดงเนื้อทองแดงเกศบิด                                   16.   งั่งเขมรตาแดงเนื้อทองแดงเกศบิด                                      

                  

       

                           

                 17. งั่งเขมรตาแดงเนื้อทองแดงเกศบิด                                               18.  งั่งเขมรตาแดงเนื้อทองแดงเกศบิด              


                                                          

         

                         19.  งั่งเขมรตาแดงเนื้อทองแดงเกศบิด                               20   งั่งเขมรเกศตรงเนื้อทองดอกบวบ เนื้อทองแดง เนื้อสัมริด                             

 

  

                         21. งั่งเขมรพิมพ์ตาทองแองตัดนั่งฐานฟันปลา                                         22.งั่งเขมรเนื้อทองดอกบวบ เกศบิด + เศียรโล้น

 

เขมร

         

                                        

                            23. พ่องั่ง + แม่เป๋อพิมพ์ถ่างขาเนื้อสัมริด           ขายแล้ว                                     24.แม่เป๋อเขมรเนื้อไม้ตะเคียนเก่า

 

     

                      

                        26.  พ่องั่ง แม่เป๋อขนาดบูชาเนื้อไม้รมดำ                                                  27. งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว


              

 

               

         28. งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว               29. งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริด                30.งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริด 


 

              

       31.  งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริด                        32.  งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริด                           33. งั่งเขมรเกศบิดกับเศียรโล้น  


 

      

                   34. งั่งเขมรปางสมสู่ขนาดบูชาเนื้อสัมริด                                            35. งั่งเขมรปางสมสู่ขนาดบูชาเนื้อทองดอกบวบ  


         

                                 

                                      36. งั่งเขมรตาโปนเนื้อทองแดง                                                    37. งั่งเขมรตาฝังพลอยเกศตรง + เศียรโล้น  

 

 

           

                       38. งั่งเขมรเศียรโล้นเนื้อทองดอกบวบ                                          39. งั่งเขมรเกศบิดตรงเนื้อทองดอกบวบ


       

                                    

            40. งั่งเขมรพิมพ์ 2 หน้า หลังแม่เป๋อ เนื้อทองดอกบวบ                             41. งั่งเขมรตาแดงเกศบิด                      

                       ( องค์สีดำขายแล้ว )


                                                       

 

                                  

                      งั่งเขมรเกศบิด ตาพลอยแดง เนื้่อทองดอกบวบ                                                                      งั่งเศียรโล้น เนื้อทองดอกบวบ

ง              

         

                 

                                                          42. งั่งเขมรเกศเอียง เนื้อทองดอกบวบจารย์ยันต์เขมรทั้งองค์     


 

               

                          43. งั่งพิมพ์เกศบิดนั่งฐานฟันปลา                                                  44. งั่งเขมรเกศเอียงเนื้อทองดอกบวบ         


   

    

                                                        

                     45. งั่งหลังค่อม                        46. เหรียญหล่องั่งพิมพ์ 2 หน้า เนื้อสัมริด                 47. งั่งเขมรพิมพ์องคชาติ 2 หน้า

                                                                                                                                                                              หลังแม่เป๋อ เนื้อสัมริด

 

      

                    

                      งั่งเขมรเกศตรงเนื้อทองดอกบวบ เนื้อทองแดง เนื้อสัมริด  จารย์ยันต์                                       งั่งทรงเครื่องเนื้อสัมริด

 

               

                             

                                     งั่งเขมรบายน เนืื้อทองดอกบวบ                                                             งั่งเขมร เศียรโล้น เนื้อทองดอกบวบ จารย์ยันต์ 


จาร

 

                          

                             งั่งเขมรตาโปน เนื้อทองแดง  จารย์ยันต์                                                    งั่งเขมรตาโปน เนื้อทองแดง จารย์ยันต์


 

     

                 งั่งเขมรตาโปน พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อทองแดงเถื้่อน จารย์ยันต์                        งั่งเขมร ตาแดง เกศบิด เนื้อทองแดงเถื่อน   จารย์ยันต์   

 


 

     

      งั่งเขมร ตาแดง เกศบิดตรง  เนื้อทองแดงเถื่อน   จารย์ยันต์                                 งั่งเขมรตาแดงเกศบิดตรง เนื้อสัมริด  จารย์ยันต์


                

    

                                   

                   งั่งเขมรตาแดง เกศบิดตรง   จารย์ยันต์                                                                               งั่งเขมร ตาตัดนั่งฐานสูง  จารย์ยันต์


               

   

     

                    

  ง                                    งั่งเขมรชันเข่า ตาตัด จารย์ยันต์                                                            งั่งเขมรชันเข่า ตาตัด จารย์ยันต์

     

 

                    

 งั่งเขมร ตาแดง เกศบิด เกศบิดตรง        งั่งเขมรตาแดงเนื้อสัมริด เกศบิด                  แม่เป๋อ พิมพ์ถ่างขา จารย์ยันต์           งั่งเขมร ตาตัด จารย์ยันต์

 เนื้อทองแดงเถื่อน   จารย์ยันต์   

                             

    แม่เป๋อ พิมพ์ถ่างขา                             งั่งเขมร ตาตัด                                      งั่งเขมรพิมพ์ 2 หน้า หลังแม่เป๋อ เนื้อทองดอกบวบ

        จารย์ยันต์                                           จารย์ยันต์                                                                         จารย์ยันต์

 

           

                                     

                          งั่งเขมร เศียรโล้น พิมพ์จับองคชาติ   จารย์ยันต์                                             งั่งเขมร ตาตัดนั่งฐานสูง  จารย์ยันต์

 

                          

                                  

                งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว จารย์ยันต์      งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว จารย์ยันต์     


     

                                                         

      งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว จารย์ยันต์                           งั่งเขมรขนาดบูชาเนื้อสัมริดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว จารย์ยันต์


  

   

                      

                                     งั่งเขมรแบบบูชา เนื้อสัมริด                                                                      งั่งเขมรแบบบูชา เนื้อสัมริด

 

                                                           

                                                   

                               งั่งเขมร เเบบบูชา เนื้อสัมริด                                                                          งั่งเขมรแบบบูชา เนื้อสัมริด

 

 

                            

                                                                                      พระอุปคุตเขมร เนื้อทองแดงเถื่อน

 

               

 

                    

                                   งั่งเขมร เศียรโล้น เนื้อทองดอกบวบ    งั่งตาแดงเนืื้อทองแดง        งั่งเขมร เศียรโล้น เนื้อทองดอกบวบ 

 

 

   

          

               งั่งเขมรเศียรแหลม เศียรโล้น  เนื้่อทองดอกบวบ                                                 งั่งเขมรเศียรแหลม เศียรโล้น  เนื้่อทองดอกบวบ

 

       

                          

                                            งั่งเขมร เศียรโล้น  เนื้่อทองดอกบวบ                                                                    งั่งเขมร เศียรโล้น  เนื้่อทองดอกบวบ    

 

   

                            

                              งั่งเขมร เศียรโล้น  เนื้่อทองดอกบวบ                                                        งั่งเขมร เศียรโล้น  เนื้่อทองดอกบวบ     

 

   

                               

  งั่งเขมร เศียรโล้นเนื้่อทองดอกบวบ   งั่งเขมรเกศบิด ตาพลอยแดง เนื้่อทองดอกบวบ                                            งั่งเขมร ตาโปน 

 

 

            

                      งั่งเขมรเกศเอียง  ตาแดง เนื้่อทองแดง                                                       งั่งเขมรเกศเอียง  ตาแดง เนื้่อทองแดง

 

         

                                          

                                                                                   งั่งเขมรเกศเอียง  ตาแดง เนื้่อทองแดง  

 

     

              

                              งั่งเขมรเกศเอียง  ตาแดง เนื้่อทองแดง                                                             งั่งเขมรตาแดงเนื้อสัมริด เกศบิด

 

                                       

                                                                                       

                                                                             งั่งเขมรตาแดงเนื้อสัมริด เกศบิด

 

       

                                                                      

 

                

 

     

                             

 

                                                   

                                                               

 

 

   

                         

            หลวงปู่ทวด มหายันต์เทวดา พิมพ์ธุดงค์  ( ขาย 5,000 )                                                      ( ขาย 3,500 บาท )

                             หลังพระเจ้าอโศกมหาราช 


 

                                     

                                 เหรียญพลังจักรวาล      ( 3,500 บาท )                                                             พระผงมหายันต์ สมเด็จโต   (3,500 บาท )